"Tumlarskrämmorna måste utvecklas"

1:53 min

Ett av de största hoten mot tumlare som finns på både väst- och östkusten i Sverige är att de fastnar i fisknät. Men de skyddande insatser som görs med "tumlarskrämmare" har en baksida.

Tumlaren, som är en liten tandval, orienterar sig med hjälp av ekolod. Signalerna som tumlaren skickar ut studsar tillbaka till djuret.

När tumlaren sänder en signal som träffar en pinger, en tumlarskrämmare som sätts fast på fisknäten ger den ifrån sig ett ljud som är så pass obehagligt att tumlaren undviker att simma mot nätet och fastna där. Med sälar är det däremot tvärtom. När de hör signalen från tumlarskrämmaren vet de exakt var det finns ett nät med en god måltid.

– Sälarna hör också "pingern" och de använder den som matklocka, de tar då fisken och förstör näten. Det gör att fiskare inte är särskilt intresserade av att använda pingers, säger Mats Amundin.

För att komma bort från problemet jobbar forskare nu med att tumlarskrämmaren ska generera ljud på en sådan frekvens att tumlarna hör det, men inte sälarna. Än så länge prövas det hela i bassänger på Kolmårdens djurpark. Lyckas det ska försök också göras i fält.

Ett mångårigt forskningsprojekt om tumlare i Östersjön har ökat kunskapen om Östersjöns enda valart markant.

Nu vet man till exempel att de föder upp sina kalvar vid Midsjöbankarna sydost om Öland. Analyserna av hur många de är är inte klara ännu, men en grov uppskattning säger att det handlar om cirka 450 djur som utgör en egen genetisk population i Östersjön.

Med så få djur är olika skyddsåtgärder nödvändiga säger Mats Amundin. Trots den trängsel som råder i Östersjön – med fartyg, fiske, vindkraftsbyggen och friluftsliv – är han positiv inför framtiden.

–  Jag är alltid optimist. Jag tror alltid att man kan hitta lösningar med god vilja och samverkansmöjligheter, säger Mats Amundin.