Trots protester – barnsjukvård läggs ner

2:25 min

Trots kritik och protester läggs barnsjukvården ner på Varbergs sjukhus.

Det beslutade regionens driftnämnd idag. Michaela Waltersson, ordförande för driftnämnden vid Hallands sjukhus, säger att barn i Varberg fortfarande kommer kunna söka vård i kommunen.

– Förälder till ett akut sjukt barn ska inte oroa sig över att söka sig till akuten i Varberg. Där finns akutläkare vars kompetens är att bedöma sjuka barn, ungdomar och vuxna. Om barnet medicinskt bedöms att det behövs läggas in på sjukhuset för observation först då blir det aktuellt att flytta barnet till Halmstad.

Hallands sjukhus sparar åtta miljoner kronor när vårdplatserna för akut sjuka barn läggs ner i Varberg. Barn ska fortfarande få akut vård i kommunen men om barnet behöver läggas in på sjukhuset en längre tid då kommer det ske i Halmstad.

Många i Varberg har den senaste tiden protesterat mot förslaget.

– Det är klart att man påverkas av en opinion. Men samtidigt är det svårt att påverkas av en opinion som väcks kring en fråga som beslutet inte handlar om. Det är inte barnakuten som stängs. Jag är orolig att föräldrar kommer tro att de inte kan söka sig till Varbergs sjukhus om deras barn blir sjukt, säger Michaela Waltersson.

I samband med beslutet om barnakutens framtid har också en riskanalys börjat göras bland chefer inom Hallands sjukhus.

Oron som finns är exempelvis att det inte kommer finnas sängplats för barn om de kommer till exempelvis kirurgimottagningen i Halmstad, den är enligt riskanalysen redan hårt belastad.

Men riskanalysen är enligt Mikaela Waltersson inget som kan påverka beslutet som är fattat.

– Det är en enad sjukhusledning som står bakom beslutet och gör denna rekommendationen till politiken och det är vad vi har lyssnat på. En riskanalys som består av mejlkonversationer mellan chefer tänker jag inte kommentera. Riskanalysen kan heller inte påverka beslutet som är fattat. Barnplatserna läggs nu ner och nu jobbar man med att lösa de orosmoment som finns.