Nyanlända ska lära varandra svenska

2:23 min

Efter att ha läst svenska i två månader så ska en nyanländ kunna lära ut andra nyanlända svenska. Det är en idé och ett initiativ som NBV i Halmstad nu satsar på. Maria Mahmoud Abdul Rahim är en som snart ska lära ut svenska och det gör hon för att hon vill hjälpa människor.

– Det handlar om att hjälpa andra människor. På asylboenden har människor inget att göra och därför hoppas jag att detta ger dem en värdefull sysselsättning, jag hoppas att detta också ger mer motivation att fortsätta plugga svenska, säger Maria.

Maria började plugga svenska för två månader sedan hos studieförbundet NBV i Halmstad. Hon har ännu inte fått beslut om uppehållstillstånd och kan därför inte börja i vanlig SFI. Även om hon snart själv ska undervisa andra nyanlända i svenska språket så är engelskan språket hon just nu känner sig mest trygg med. Men när hon börjar lära ut det hon hittills lärt sig i svenska språket så kommer hennes egen svenskakunskap att bli bättre tycker hon.

– Självklart kommer min svenska att förbättras när jag börjar lära ut svenska, jag kommer få möjlighet att lära mig språket snabbare men också ge mig mer motivation att plugga vidare, säger Maria.

Bakgrunden till initiativet är att regeringen skjutit till 30 miljoner kronor totalt till alla studieförbunden i Sverige. Det för att de ska jobba med asylsökande och ensamkommande flyktingbarn. Därför har NBV i Halmstad startat upp olika projekt till följd av det. Just nu utbildas tre kvinnor som NBV kallar för språkutvecklare och de ska i sin tur ska utbilda andra nyanlända i Svenska. Håkan Wahlin driver NBV:s projekt.

– Tanken är att köra scoutpedagogiken, learning by doing. Det innebär är att det du lär och lär om blir någorlunda bra att du kan ta på dig att lära ut. De ska lära ut svenska till andra nyanlända, säger Håkan Wahlin.

– Räcker det att läsa svenska i två månader för att kunna utbilda i språket?

– Det anser vi att det gör, helt klart är pedagogiken att man kan lära ut det man själv lärt sig, säger Håkan Wahlin.