Långa köer till SFI i Hylte

3:07 min

Väntetiden i Hylte för att börja på svenska för invandrare, SFI, är för lång. Vissa elever har stått i kö i nio månader.

Både kommunen och eleverna själva ser stora problem med detta eftersom integrationen och möjligheten att få jobb i Sverige försenas. Detta kan på sikt bli dyrt för kommunen och det skapar oro hos de nya Hylteborna.

Hisham Almohamad Albarghash är en av dem som väntat länge.

– Vi måste börja med SFI för att lära svenska. Om vi inte går till SFI vi kan inte jobba i Sverige, säger han.

Inte heller Eyad Ebraheem har kommit igång med sin svenskundervisning, trots många månader i Sverige. Det gör det svårt att starta sitt liv här. Man kan inte träffa svenskar, prata med människor och komma in i samhället, förklarar han på bruten svenska och med lite hjälp av sina kompisar.

Några som just fått börja är också frustrerade för att de inte får plats i en grupp på rätt nivå, så att de kan komma vidare med språket.

– Jag kan inte flytta till grupp C, Men i Grupp B bara öva A, B, C, D och Vad heter du? Men jag kan mycket svenska, säger Ibrahim Alkhalil.

Att tiden tickar iväg i väntan på SFI kan också bli dyrt för kommunen. Under de två första åren betalar staten etableringsersättning för flyktingar som fått uppehållstillstånd, sedan är det tänkt att man ska klara sig själv. Men kan man då inte svenska så att man kan jobba eller studera får man vända sig till socialtjänsten. Det skulle vara ett nederlag, säger bland andra Hisham Almohamad Albarghash som hoppas hinna lära sig svenska så att han kan studera vidare.

– Jag har två år för etablering sen vi måste sluta SFI och börja med universitet. Nu jag har bara ett år kvar. Jag vill inte gå till social efter etablering!

Även kommunen är bekymrad över de långa köerna, säger barn- och ungdomschefen Stigert Pettersson

– Det är jätteolyckligt att det blivit på det här sättet. Vi har fått många nyanlända på kort tid och det gör det svårt att hänga med i våra system, både i grundskolan och SFI.

Under första halvåret i år tog Hylte emot 166 flyktingar medan exempelvis Kungsbacka kommun, som är åtta gånger så stor, tog emot 16. Att just Hylte har svårt att hinna med SFI:n hänger ihop med detta och de stora svårigheterna att rekrytera lärare, säger Stigert Pettersson.

Han förtydligar att det inte är pengarna som saknas och han tycker att det är beklagligt att människor som vill börja jobba inte kan det och att företag som behöver anställa inte får tag i folk som fått lära sig tillräckligt bra svenska. Men snart kommer 60 nya elever att skrivas in på SFI och dessutom pågår en översyn för att korta köerna ytterligare, säger han.

– Kan vi ta hjälp av andra aktörer, kan vi hitta andra former, hur får vi en högre genomströmning, på vilket sätt kan den här undervisningen ske? Jag tror inte att vi klarar att rekrytera behöriga lärare i SFI i den omfattning som vi skulle behöva, därför får vi se oss om efter lite oortodoxa lösningar.