Vill starta parfymfabrik i Hylte

5:51 min

Ett av de företag som nyblivna Hyltebor är på gång att starta är en parfymtillverkning.

Sfean Alabdon drev en sådan firma i sitt tidigare hemland Syrien. Han började i ett litet hemsnickrat labb 2003, men snabbt växte hans rörelse till en parfymfabrik och säljorganisation med 24 anställda. Nu vill han och hans fru, Sawsan Saeedahmad, bygga upp ett liknande företag i Hyltebruk. Men det har inte varit helt enkelt att få stöttning och hjälp med det svenska regelverket, trots att ingen liknande verksamhet finns i Sverige i dag. Dessutom är målgruppen stor, säger han.

– Det finns en jättemarknad och jag vill lansera mitt eget varumärke, made in Sweden, säger han.

Han välkomnar den kurs i företagande för nyanlända som ska starta i kommunen. Han tror också att samhället skulle vinna mycket på att bättre ta tillvara de affärsidéer som flyktingar kommer med. Människor vill ut i arbete, människor vill starta företag, anställa och ge något tillbaka, men det är tufft att komma igång.

– En tanke jag har är att de som klarat målen för svenska och samhällskunskap efter 6 månaders etablering i Sverige, kan få göra ett val. Antingen att fortsätta med etableringsbidraget från staten som löper under resterande 1, 5 år, eller ta dessa pengar som en klumpsumma, ett lån för att starta en verksamhet som man kanske redan har lång erfarenhet av. Då kan vi anställa och få Hylte att växa, säger han.