Ekobönder vill få betalt för köttet

1:55 min

Halländska ekobönder har planer på att samarbeta om pris och säkra kvaliteten.

Efterfrågan på ekologiska varor ökar. Men hög efterfrågan ger inte med automatik lantbrukaren ett bra pris.

Lennart Bengtsson, som själv föder upp nötkreatur, är initiativtagare till en halländsk producentring för ekologiskt nötkött.

– Jag tror att det är viktigt nu när efterfrågan ökar så markant att vi kan samordna utbudet. Dels vill vi givetvis få upp våra priser lite bättre, men framför allt att man utnyttjar så att vi får rätt kunder till rätt vara. Och vi måste också anpassa vår produktion så den passar kunderna, säger han.

Priset på ekologiskt nötkött är inte så mycket högre än priset på konventionellt nötkött, enligt Lennart Bengtsson. Men det finns fler fördelar, än högre priser, att tjäna på samarbete i en producentring, anser han.

Tillsammans kan lantbrukarna spara in på vissa kostnader, de kan få fram kött av rätt kvalitet och vid de tillfällen som det efterfrågas av slakterier och butiker.

Det finns ett sug efter ekologiska varor. Första halvåret i år ökade försäljningen av ekologiska produkter med 50 procent jämfört med samma period förra året. Detta enligt en undersökning som konsultföretaget Ekoweb har gjort.

Enligt Barbro Kindt, från länsstyrelsens landsbygdsenhet, finns det ingen regelrätt brist på ekologiskt nötkött, men man är på väg åt det hållet.

– Det behövs naturligtvis fler producenter av ekologiskt kött. Men det behövs också att vi bättre tar till vara det ekologiska kött som finns idag. Det kan vara kalvar som föds i en ekologisk besättning, som ska bli ekokött, men någonstans på vägen gick de över till en konventionell besättning och blev konventionellt kött. Det finns läckor som vi behöver täta till och samla upp även det köttet, säger hon.

Nästa vecka hålls ett möte för de lantbrukare som är intresserade av ett samarbete i en producentring. Tanken är att organisationen Ekologiska Lantbrukarna ska förhandla om nötköttspriserna för lantbrukarnas räkning.

– Jag tror att om vi hanterar det här rätt ska alla parter tjäna på det här. Vi ska få nöjda kunder och nöjd handel också, säger Lennart Bengtsson.