Lång väntan på vård för strokepatient

En patient som sökte vård för strokeliknande symptom fick vänta sex timmar på sjukhuset i Halmstad.

Väntetiden på sjukhuset medförde, enligt mannen själv, att han fick nedsatt funktion och rörlighet i en arm, en hand och ett ben.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kritiserar den fördröjda vården och behandlingen.

IVO tycker inte att väntetiden är försvarbar, men anser inte att det är säkert att snabbare vård hade förändrat utgången för patienten.