Nytt fokus på länets psykiatri

2:23 min

I Falkenberg har den pressade situationen i psykiatrin blivit bättre, men fortfarande finns det mycket att ta tag i.

Det framkom på den psykiatridebatt som regionen ordnade för patienter, brukarorganisationer och vårdpersonal på torsdagen. Ett 50-tal personer kom till Falkenbergs kommunhus för att diskutera patienternas möte med psykiatrin.

Debatten var en avstämning av vad som hänt sedan i våras, då brukarorganisationerna höll en stor missnöjesmanifestation i Falkenberg, om långa köer till vuxenpsykiatrin, brist på kontinuitet och personal som gick på knäna och slutade på löpande band. Utgångspunkten var alltså Falkenberg men mötet handlande om hela länets psykiatri.

En av dem som talade var Åsa Karlsson från Varberg och intresseorganisationen Attention. Hon tog bland annat upp frågan om bristande stödsamtal till barn som har psykisk ohälsa i familjen.

– Barnen räknas inte som anhöriga inom socialtjänstlagen för att de är under 18 år. Mina barn är inte anhöriga till mig. Min dotter är inte anhörig till min son som är 8 år och vill ta livet av sig. Varken barn-och ungdomspsykiatrin eller vuxenpsykiatrin har sådana här samtal med barnen för att de är för små för att medverka i samtal. Men då får man ha en annan strategi, på deras bas, och gå ut i sandlådan eller i skogen.

Andra frågor som kom upp på mötet var att inte alla patienter känner till rätten att få en samordnad individuell plan, som underlättar stort om man måste ha kontakt med flera vård- och hjälpinstanser. Att vårdgarantin inte fungerar för dem med dålig ekonomi, eftersom de inte har råd att ta sig till alternativa vårdplatser.

Synpunkterna ska nu mötets initiativtagare, Aslak Iversen som är verksamhetschef vid öppenvårdspsykiatrin i Halland, ta med sig i vidare planering. Han berättade också att läget har blivit bättre. I Falkenberg är tjänsterna tillsatta och väntan på exempelvis en diagnosutredning är nu ett halvår istället för ett år. Om ett halvår ska köerna ska bort helt, eftersom de är förödande för verksamheten. Några nya pengar finns inte men däremot håller vården på att bli bättre på att prioritera med hjälp av ett nytt verktyg.

– Vi har metoder som gör det möjligt att mer systematiskt och klokt gå igenom en patients behov och värdera det mot enskilda insatser och tillgången på dessa. Det kan till exempel vara att överväga att istället för att ha en enskild terapi om vi har väntetid på den, erbjuda gruppterapi om den finns tillgänglig. Olika behandlingsalternativ måste värderas mot varandra beroende på tillgång och förväntad nytta för patienten, säger Aslak Iversen.

Att situationen i Falkenberg har lättat något, kan Inger Nilsson vittna om.

– Nu hör jag till dem som under sommaren har fått en läkare som kallar mig och en terapeut och kurator. Det känns ljuvligt!

Men det är inte tack vare psykiatrin som hon har klarat sig fram till nu.

– Hade jag inte haft min dotter och mina barnbarn hade jag inte levt i dag, säger Inger Nilsson.