Migrationsverkets nyordning bra - men personalen måsta vara rörlig

1:27 min

Migrationsverkets nya organisation, med regional samordning, har satts på prov i och med de stora flyktingströmmarna nu. Den gör det lättare för kommunerna, men innebär att personal kan flyttas till där den behövs mest

– När vi tvingas öppna nya boenden har vi stor nytta av den nya regionala struktur som vi har sen den första januari. Det säger Marcus Toremar, regionchef för Migrationsverket Väst.

Tidigare var det tydliga gränser mellan Migrationsverkets olika avdelningar: till exempel asylmottagningar i Norrland och Halland hörde till samma avdelning.

Sen årsskiftet är i stället alla verksamhetsområden samlade inom samma regionsledning.

– För kommerna blir det enklare eftersom de får en och samma person hos oss att ha kontakt med.

Samtidigt behöver personalen nu bredare kunskaper än tidigare, och kan flyttas runt inom regionen:

– Vi försöker använda personerna där de bäst behövs. Det kan innebära att de får en lite enklare arbetsuppgift än vanligt: När det är kö till kassan, måste fler kunna sätta sig i kassan helt enkelt.

Eftersom många söker sig till en stor stad som Göteborg, och Migrationsverket får mycket att göra där, är det risk för att Halland hamnar i bakvatten?:

– Nej, det är ett av de områden där vi tror att vi kan få fler platser, och det betyder att Halland får mer intensiv verksamhet, säger Marcus Toremar.