Ministern: Sverige mer polariserat än på länge

2:05 min

Det är med anledning av de många attentaten mot asylboenden och stämningen i samhället som nu ministern uppmanar alla att ta ansvar. 

– Det är mer viktigt än någonsin att vi människor bestämmer oss för att vara människor och agerar som människor med civilkurage, att vi står upp om vi hör att någon säger något hemskt eller dumt om andra människor eller beter sig illa. 

Det här är inte minst aktuellt i Halland där polisen varnat för fler hatbrott och där mycket tyder på att ett blivande asylboende sattes i brand för några veckor sedan.

En av de som är orolig för stämningen i samhället är Honoré Lulendo i Åsa som vi berättat om tidigare. Han har blivit trakasserad, och anmält det som hatbrott till polisen.

Demokratiministern får höra om Honorés situation och frågar om han fick stöd från människor runt omkring. Det fick han, inte minst i en manifestation, och det är det som Alice Bah Kuhnke tycker är viktigt i en sån situation.

– Jag känner igen det som händer från resten av Sverige, Europa och världen. Han behöver ju stöd och support. Hela samhället runt omkring behöver ju stå emot de här krafterna. 

För att se till så att det blir så ska regeringen ta fram en handlingsplan så att arbetet är systematiserat. På liknande sätt som vi är förberedda för en brand genom brandövningar ska vi vara förberedda när någon blir utsatt för rasism är tanken. Nästa år kommer en utredning om hur Sverige ska jobba emot rasism på ett mer strukturerat sätt och det gäller både efter att något hänt och mer förebyggande.

– Vi ska minska rasismen och minska konsekvenserna av rasism som är kostsamma och inte bra för något, säger Alice Bah Kuhnke.