Ökat antal hot mot Kungsbacka

1:28 min

I takt med att Kungsbacka kommun tagit emot fler flyktingar så får man in allt fler hotfulla och negativa synpunkter.

Det har ökat på senare tid och formuleringarna har blivit skarpare. Det säger Fredrik Geijer som är tillförordnad integrationschef i Kungsbacka

Kommunen har gjort polisanmälningar och just nu diskuterar man bland annat hur man ska utbilda kommunens personal i att hantera de synpunkter som kommer in.

– Vi har ju ett ökat inflöde av negativa synpunkter kring flyktingmottagandet generellt sett och jag kan se att det har ökat den sista tiden, säger han.

Vad är det för typ av synpunkter?

– Det är negativa synpunkter som vi inte behöver gå in i detalj på. det är inte särskilt skojigt att få den typen av synpunkter när vi jobbar med en positiv utveckling som vi gör, säger Fredrik Geijer.

– Det finns element i samhället som tycker att vi gör någonting som inte ska få finnas. Det uttrycks på olika sätt och vi anmäler det till polisen efter hand, säger han.

Hur allvarligt ser ni på det här?

– Ja vi har ju gjort en risk- och hotanalys av hela situationen och vi har satt in resurser, vi har ju bevakning av de ställen som vi anser ska ha bevakning för att skapa en trygg och säker arbetsmiljö, säger Fredrik Geijer.