Fler förskolor i Halmstad på gång

Jakten på fler förskoleplatser går vidare i Halmstad. Och det är flera nya avdelningar på gång.

En privat aktör får klartecken av politikerna i samhällsbyggnadsutskottet att börja bygga en förskola på Fyllinge med fyra till fem avdelningar nästa höst. Innan den är färdig kommer förskolan hålla till i paviljonger.

Dessutom ska kommunen själva bygga en ny förskola med fyra avdelningar i Frösakull, och en tillfällig med lika många avdelningar på Rotorp. Den på Rotorp kommer användas i väntan på nya, permanenta förskolor.

Det har under en längre tid varit ont om förskoleplatser i Halmstad - framförallt i centrum.