Nu öppnar asylboendet – 700 tomma platser

1:31 min

Nu är ett bygglov för Spenshult klart, asylboendet med 700 platser som skulle ha öppnat i maj. Det innebär att asylboendet kan stå klart i februari nästa år. 

Trycket på asylplatser är större än på länge. Trots det har det planerade asylboendet, ett av Sveriges största med sina 700 platser, stått tomt. Planen var att Spenshult skulle ha tagit emot de första 230 asylsökande i maj.

Tidigast i februari 2016 kommer lokalerna att kunna stå klara. I första steget räknar Migrationsverket med att drygt 200 asylsökande ska bo i Spenshult.

– Visst har det varit rätt stora nackdelar, både för de asylsökande och ekonomiskt, men nu är det som det är och det går inte att vrida tillbaka klockan, säger Bo Johansson som är chef för Migrationsverkets mottagningsenhet i Halmstad.

Först i slutet av året när ombyggnationen är klar kan verksamheten vara fullt utbyggd. Då kan upp till 700 asylsökande bo där.

Det främsta skälet till att ombyggnationen inte kommit igång har varit att det inte har funnits en trafiksäker lösning gällande busstrafik till och från Spenshult. Halmstad kommun krävde att Migrationsverket skulle hitta en lösning som innebar en säkrare situation för de boende när de skulle ta sig över den hårt trafikerade Nissastigen till eller från busshållplatsen.

Men det har Migrationsverket tillsammans med kommunen löst. Man kommer att anlägga en vändslinga för busstrafik vid infarten till Spenshult, vilket innebär att bussresenärerna inte behöver korsa vägen. Detta gäller busstrafiken i riktning Hylte.