Ny busslinje när Spenshult öppnar

0:34 min

Hallandstrafiken tänker starta en ny separat busslinje mellan Halmstad och det blivande asylboendet Spenshult.

Tidigast i februari 2016 kommer de första 200 platserna på asylboendet, nära kommungränsen mellan Halmstad och Hylte, att stå klara för inflyttning.

En separat busslinje behövs för att möta det ökade behovet av resor när boendet öppnar, anser Hallandstrafiken.

Mitt på dagen, samt under kvällar och helger ska de boende på Spenshult kunna åka med den ordinarie busstrafiken, alltså linje 400 mellan Halmstad och Hylte.

Det är främst på morgon och eftermiddag som den separata busslinjen behövs, enligt Daniel Modiggård, som är planeringschef på Hallandstrafiken.

– Det är ju arbetspendling och studieresor, i huvudsak, som sker morgon och eftermiddag. Det är ju under de tiderna som vi ser behovet av att förtäta trafiken och då tillser vi en separat linje till och från Spenshult, säger Daniel Modiggård. 

Kommer ni att kunna köra igång den separata busslinjen i februari 2016?

– Vi har haft fordon tillgängliga sedan i somras. Så vi är förberedda att starta upp trafiken på kort varsel.

Vid det blivande asylboendet ska en vändslinga för bussar byggas. Detta för att skapa en säker situation för de boende, så att de slipper ta sig över den hårt trafikerade Nissastigen på väg till eller från busshållplatsen.

När den ordinarie busstrafiken, i riktning Hylte, börjar använda vändslingan, räknar Hallandstrafiken med en justering av tidtabellen med cirka tre minuter. Enligt Daniel Modiggård, ska det ändå finnas marginal för resenärer på linje 400 att byta till andra bussar i Hylte kommun.