Halmstad placerar pensionspengar i fonder med fossila bolag

1:57 min

Halmstad kommun placerar pensionspengar i en fond som i sin tur placerar pengar i oljebolag, trots att kommunen har riktlinjer om att pengarna inte ska placeras i företag som sysslar med miljöförstöring. 

 

Moderaten Carl Fredrik Graf, kommunråd, är ordförande för kommunstyrelsen i Halmstad kommun och säger att det handlar om att väga det mot de framtida pensionerna.

– Vi ska ju inte spekulera med våra pensionärers pengar. 

Det är ingen stor placering Halmstad kommun har, men just när vi tittar - i november i år så placeras - av de dryga 980 miljoner kronor som Halmstad totalt placerar - ungefär 60 miljoner kronor i en speciell fond, SHB Global Index. Den fonden har i sin tur pengarna placerade i flera olika företag, men ett av de största innehaven har de i oljebolaget Exxon.

Eftersom det är ett så litet innehav behöver det inte gå emot Halmstads egna riktlinjer, där det bland annat står att placeringarna inte ska vara miljöförstörande, säger Carl Fredrik Graf. Där finns det också andra krav.

– Vi har en väldigt försiktigt finansieringshorisont. Om man går in i en stor fond så kan det inte uteslutas att det finns ett bolag som har fossil produktion. Det går inte att utesluta alla bolag med fossilt innehåll, för då blir det inte så mycket kvar att placera i. Vi har ju också krav på oss att dels spegla en rimlig risk och dels en rimlig avkastning.

Men alla tycker inte att det här är en bra tanke. Guillermo Torrelio är Halmstadbo.

– Nej det är väl inte riktigt bra att man placerar pengar i oljebolag på andra sidan jorden. Jag tycker inte det är så viktigt att tänka på avkastningen om det kostar för miljön, då är det bättre att vi har kvar pengarna här, säger Guillermo Torrelio som själv inte tänker så mycket på miljön och klimatet. 

Det finns kommuner som har tagit beslut om att de inte ska ha några placeringar i fossil energi som olja och kol. Örebro var först ut och kristdemokraten och kommunalrådet Lennart Bondeson håller inte med om att det behöver vara så svårt att placera.

– Det här handlar ju om en trovärdighet och då måste vi ju ha med alla finanser i vårt kapital och när det då finns en möjlighet och marknaden vill ställa om för våra krav då är det bättre att gå den vägen.

Carl Fredrik Graf utesluter inte något liknande i framtiden, då är det kanske också en ännu säkrare investering.

– Om man successivt går emot detta så kan det som uppfattas som en kostnad idag kan vara en intäkt i framtiden.