Förhöjd hotbild mot Sverige

2:03 min

Säpo höjer hotnivån när det gäller terrorism riktad mot Sverige, från en 3:a till en 4:a på en femgradig skala. Säpo har presskonferens 19.30.

Här rapporterar Ekot direkt om händelseutvecklingen.