Region Halland testar nytt för att slippa underskott

2:01 min

Ett bättre och effektivare omhändertagande av patienten, och en ekonomi som inte går med ständigt underskott, är målet i de nya pilotprojekten.

– Vi som är inne i arbetet är skräckblandat medvetna om hur viktigt det här är, säger regiondirektör Catarina Dahlöf.

Analysen av hur Region Halland fungerar visade i våras att ledningen av en av länets största arbetsplatser är otydlig, beslut följs inte och förtroendet för cheferna är lågt.

Regionen dras med mångmiljonunderskott år efter år samtidigt som hallänningen inte får så snabb, bra och effektiv vård som borde kunna ges.

Nu ska slutsatserna av analysen provas "på riktigt" i 20 pilotprojekt inom organisationen. Principer och metoder som tagits fram ska där finslipas innan hela organisationen genomgår samma arbete.

Är det något man redan sett som behöver ändras för att planen ska lyckas, Catarina Dahlöf?

– Nej, men jag har en oro för att många av våra medarbetare är så upptagna med vad som händer i deras vardag inom vården, att det kan bli svårt att disponera dom Åtgärdsarbetet. Men piloterna ska visa om vår tidsplan stämmer eller inte.

Men hon är också tillfreds med andra delar av projektet:

– Det samarbete som vi har mellan förvaltningschefer och den centrala organisationen, det har jag inte upplevt tidigare under min ganska långa tid inom Region Halland.