Bostadsbrist hinder för nyanlända

1:47 min

Nästa år ska Hallands län ta emot 763 nyanlända personer, som har fått uppehållstillstånd i Sverige.

De nyanlända ska få en kommunplacering och bostad. Det är Arbetsförmedlingen som fastställt länstalet.

Frågan är hur Halland kommer att lyckas med mottagandet. I vårt län har vi aldrig tagit emot så många som vi har blivit anvisade.

Lena Sommestad är landshövding i Halland.

– Det har varit så att vi har fått ett länstal och vi har inte lyckats fördela ut hela det länstalet. Däremot har det kommit väldigt många till kommunerna ändå, självbosatta, så flera kommuner i Halland har haft ett stort mottagande ändå, men som har kommit på ett annat sätt, säger hon.

Förra året fick 202 personer, som fått uppehållstillstånd, kommunplacering och bostad i Halland. Egentligen skulle länet ha tagit emot 584 personer, alltså mer än dubbelt så många. Däremot bosatte sig cirka 1300 nyanlända här på egen hand.

Ett problem i mottagandet är att hitta bostäder. Redan idag väntar runt 600 personer i Halland på att få en kommunplacering. De blir kvar på asylboendena och tar då upp platser som kan behövas i flyktingmottagningen.

Men Lena Sommestad menar att det finns möjligheter att hitta boende och pekar på att Migrationsverket har lyckats få fram många nya asylplatser den senaste i tiden, i samband med att flyktingströmmen till Sverige ökat kraftigt.

– Men självklart är det så att det här är ett långsiktigt åtagande och så ser vi det också. Vi kommer under en lång tid framöver nu att ha många nyanlända som kommer till våra kommuner. 

Det innebär att behovet av bostäder kommer att vara stort i alla kommuner, enligt Sommestad.

– Det kommer att krävas en långsiktig satsning på byggande, säger hon.

Nästa år ska Halland alltså ta emot 763 nyanlända personer.

Blir inte det en tom siffra om man inte har bostäder att ge?

– Nej, utgångspunkten är att vi måste klara av det här mottagandet. Där har ju regeringen varit tydlig att man säger till kommunerna, att ni måste försöka få fram bostäder, vi måste få igång byggandet och det gäller ju även i Halland.