Vattenbrist i Landeryd

Det råder brist på kommunalt vatten i Landeryd i Hylte kommun. Den kommunala brunnen har helt enkelt börjat sina. Försök att borra nya brunnar i området har misslyckats.

Under sommaren kommer Hylte kommun att köra vatten i tankbil från Hyltebruk.

De som bor i Landeryd uppmanas att använda så lite vatten som möjligt vid till exempel toalettbesök.