Så svarar kommunen om funktionsnedsattas fritid

26 min

Halmstad kommun har slopat fritidsverksamheten för funktionsnedsatta. Men vilka föreningar ska få extra stöd?

I dag klockan 13 meddelade socialnämndens Ella Kardemark (KD) och vice ordförande Tord Johansson (S) hur kommunen kommer att fördela pengar till olika föreningar som vill anordna aktiviteter för funktionsnedsatta och hur utbudet kommer se ut.

Detta efter att Fritiden – kommunens egen fritidsverksamhet för funktionsnedsatta – lades ner. 

Anledningen var ett besparingskrav från socialnämnden på 1,5 miljoner.

När beskedet om att lägga ner verksamheten Fritiden kom väcktes många känslor.

En eftergift blev att låta aktiviteter som dans och disco vara kvar.