Hallänningar flyr kyrkan efter avslöjanden

I alla halländska kommuner utom Hylte syns en kraftig uppgång av antalet utträden efter Sveriges Radios avslöjanden i våras.

När Sveriges Radio ekoredaktion i våras avslöjade att många församlingar i svenska kyrkan spenderat mycket pengar på studie- och personalresor blev kritiken hård. Nu visar också kyrkans egen statistik att många begärt utträde från kyrkan i juni och juli.

I Halland har medlemmar i hela länet flytt kyrkan efter avslöjandena.

– Jag tolkar det så, eftersom uppgången av utträdesansökningar ökade så tydligt efter avslöjandena. Jag tycker att det var förfärligt att svenska kyrkan har agerat som den gjorde, säger Anders Knutsson, kyrkoherde i Laholm och kontraktsprost i Halmstad-Laholm.

– Och vi blir ju bedrövade när så många människor lämnar vår gemensakp, som de varit en del av i många, många år.

Det är inte bara i Laholm som Svenska kyrkans medlemmar lämnat. I så gott som alla halländska församlingar märks en kraftig ökning av utträdesansökningarna i år jämfört med förra året. Enda undantaget är Hylte, där bara en person begärt utträde i år och inte någon förra året.

– Nu får vi arbeta för att skapa förtroende för den verksamhet vi har. Men det handlar också om att sköta vår ekonomi på ett bra sätt och inte göra fler sådana här dumheter, säger Anders Knutsson.