Brand på Skedalatippen

Det ryker fortfarande från soptippen i Skedala utanför Halmstad efter branden igår kväll. Brandröken förs med svag västlig vind österut.

- Röken innehåller till största delen vattenånga. Men det innebär att den inte är helt ofarlig för känsliga personer, säger Hans Ekberg räddningchef till Radio Halland. Släckningsarbetet fortsätter med vattenbegjutning och genom att elden täcks över med schaktmassor. Från början var det ett tiotusen kvadratmeter stort område som brann, men nu är området begränsat till ungefär 500. Det är inte känt vad som orsakat branden. Branden är den fjärde på Skedala-tippen sedan 2002.