Stampen får skatterabatt på 375 miljoner

1:01 min

Skatteverket säger ja till det ackordsförslag som lagts fram för mediekoncernen Stampen.

Det innebär att Skatteverket får 25 procent av fordringarna som uppgår till omkring en halv miljard kronor.

I koncernen ingår bland andra Hallandsposten, Hallands Nyheter och GP. 

– Det är en rätt stor portion lättnad, även om det inte innebär att alla problem är ur världen i och med att Skatteverket har accepterat ackordet. Men det är ett stort steg på väg ur krisen, säger Viveka Hedbjörk, chefredaktör för Hallands Nyheter och Hallandsposten.

Det är främst tre saker som Skatteverket vägt in i sin bedömning.

– Det handlar om bolagens framtida överlevnadsförmåga, om beslutet är ekonomiskt fördelaktigt för det allmänna jämfört med exempelvis en konkurs och om det inte är olämpligt ur allmänhetens synpunkt, säger Ingela Johansson, handläggare vid Skatteverket.

– Vi har vridit och vänt på det omfattande ärendet och kommit fram till att preliminärt säga ja. 

Koncernen kommer nu att ansöka om ackordsförhandlingar i berörda tingsrätter. Förhandlingarna kan hållas inom tre till fem veckor från det att tingsrätten godkänt ansökan.

Och Skatteverkets besked är välkommet för en mediekoncern som brottats med ekonomiska problem.

Stora tidningsköp med lånade pengar gjorde att Stampen med 3.000 anställda hamnade i den ekonomiskt pressade situationen. Bankerna godkände till slut inte koncernens plan för att hantera skulderna och i maj ansökte Stampen om rekonstruktion.

Stampens styrelseordförande Peter Hjörne var med om att driva igenom förvärvsstrategin i början av 2000-talet där man hoppades kunna se stora samordningsvinster. Den dåvarande ledningen köpte upp mängder av tidningar och andra företag med lånade pengar.

– Med facit i hand kan man konstatera att strategin inte fungerade, hela vägen i alla fall, sade Peter Hjörne i samband med att koncernen ansökte om rekonstruktion.

Finanskris och dramatiskt fallande annonsintäkter i kombination med den strategiska omvandlingen av mediemarknaden förde i stället Stampen till randen av en ekonomisk kollaps.

Under några år tappade koncernen en miljard i annonsintäkter. Bara under 2013 var tappet en halv miljard. Stampen fick så sent som i måndags sin begäran om förlängd rekonstruktionstid beviljad av Göteborgs tingsrätt.