Klartecken för bostäder under flygkorridor

Länsstyrelsen godkänner byggandet av ett 100-tal bostäder vid Söndrumsgården i Halmstad.

Tidigare har länsstyrelsen ställt sig kritisk till byggandet av bostäderna eftersom området ligger under den korridor som används för starter och landningar på Halmstad flygplats.

Men eftersom nya bullerprognoser från Luftfartsverket visar att riktvärdena på ljudnivåer över 70 decibel utomhus överskrids högst tre gången per dag tycker nu länsstyrelsen att exploateringen vid Söndrumsgården kan genomföras.

Det skriver Hallandsposten.