Tunneldata läggs ut på internet

Snart blir det möjligt för allmänheten att kontrollera grundvattnets nivåer och flöden vid tunnelbygget genom Hallandsåsen.

Just nu installeras elektronisk mätapparatur i cirka 200 kontrollbrunnar i och kring det cirka 35 kvadratkilometer stora influensområdet uppe på åsen. Mätdata kommer att skickas kontinuerligt från de olika mätpunkterna via radiovågor till en stor databas på Banverkets projektkontor utanför Förslöv.

Där sammanställs sen alla mätdata innan de läggs ut på internet.

Genom att också publicera vilka mängder grundvatten som läcker in i själva tunnlarna hoppas Banverket att allmänheten ska få bättre insyn i vilken påverkan tunnelbygget har på åsens grundvatten.

Enligt Banverkets hydrogeolog Magnus Gynnemo ska alla mätdata gå att se på Internet senast i samband med att den stora tunnelborrmaskinen börjar arbeta senare i höst.