Stormskador får rättsligt efterspel

Skador som stormen Gudrun orsakade har nu fått rättsliga följder. Det är Företaget Svenska Lagerhus Fastighets AB som stämmer en av sina hyresgäster.

Svenska Lagerhus Fastighets AB finns i gamla Vin&Sprits lokaler i Falkenberg och företaget man stämmer är Dokumenthuset Recall.

Under stormen i januari trängde stora mängder havsvatten in i Recalls lokaler och flera viktiga dokument som företaget förvarade åt olika kunder vattenskadades. Dokumenthuset Recall har deponerat hyrespengar hos Länsstyrelsen eftersom man anser att Lagerhus ska ersätta kostnader för torkning, sanering och flytt av dokument.

Lagerhus anser å sin sida att man redan uppfyllt sina skyldigheter och stämmer företaget för att få ut 1,2 miljoner kronor plus ränta från Länsstyrelsen; det vill säga en något reducerad kvartalshyra.