Fotavtryck och övervakningskameror på butiker i området är delar av bevismaterialet.
Fotavtryck och övervakningskameror på butiker i området är delar av bevismaterialet. Foto: Förundersökningsprotokollet

Följ rättegången mot skolinbrottsligan

Genom att ta sig in på skolor innan larmen aktiverats för natten, stal ligan datorer och surfplattor på 35 skolor i södra Sverige. I Halmstad försvann datorer för 350.000.


De åtalade männen leds in till Borås Tingsrätt där förhandlingen ska hållas.

De åtalade männen leds in till Borås Tingsrätt där förhandlingen ska hållas.

09:08, 21 September 2016

Jenny Hellström: Nu börjar liverapporteringen från rättegången i Borås tingsrätt om skolinbrott i bland annat flera skolor i Sjuhärad men också runt om i en lång rad orter i södra Sverige.

09:09, 21 September 2016

Jenny Hellström: De åtalade har kommit in i salen, det är sex män i åldrarna 17-27 år, som står åtalade för grov stöld.

09:10, 21 September 2016

Jenny Hellström: Starten av rättegången har dragit ut på tiden, eftersom det handlar om flera åtalade som ska komma på plats. Fyra av de åtalade finns i tingsrätten i Borås, två finns med på videolänk från andra delar av landet.

09:13, 21 September 2016

Jenny Hellström: Åklagare Patrik Tilly har nu fått ordet, och börjar med att beskriva vad han menar att de åtalade har gjort.

09:16, 21 September 2016

Jenny Hellström: Den första åtalspunkten handlar om inbrottet i Myråsskolan i Brämhult i Borås. P4 Sjuhärad har rapporterat om detta tidigare, förutom elektronisk utrustning försvann pengar som eleverna samlat in till välgörande ändamål.

09:17, 21 September 2016

Jenny Hellström: Åklagare Tilly berättar att Borås stad kräver skadestånd för inbrottet.

09:18, 21 September 2016

Jenny Hellström: Den 20-åring från Malmö som åklagaren menar står bakom inbrottet i Myråsskolan, förnekar brott säger hans advokat.

09:19, 21 September 2016

Jenny Hellström: Åklagaren fortsätter med att gå igenom åtalspunkterna. Totalt är de sex åtalade misstänkta för stölder i 35 skolor.

09:21, 21 September 2016

Jenny Hellström: Nu berättar åklagaren om inbrottet i Mogaskolan i Svenljunga, inbrottet ska ha kostat kommunen flera hundra tusen kronor. De två män som ska ha begått detta brott förnekar.

09:22, 21 September 2016

Jenny Hellström: Enligt åtalet har de sex åtalade agerat i olika konstellationer, alla sex har inte varit med samtidigt, utan agerat ensamma ibland eller i par ibland, menar åklagare Tilly.

09:23, 21 September 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Den 20-åring från Malmö, som också ska ha brutit sig in i Myråsskolan, erkänner ett av brotten. Det gäller inbrottet i Åbyskolan i Ljungby, där datorer med mera för cirka 30 000 kronor stals. Den andre åtalade för detta inbrott, en 19-åring från Skåne, nekar till att ha gjort något.

09:28, 21 September 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Även när det gäller inbrottet i Norregårdsskolan i Växjö erkänner 20-åringen från Malmö medan 19-åringen förnekar. Vid detta inbrott stals datorer, kontanter och annat för över 200 000 kronor.

09:30, 21 September 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Nu kommer inbrottet i Tranängskolan iTranemo upp. Där stals till ett värde av drygt 200 000 kronor. Inbrottet, som inträffade i april i år, ska bedömas som grovt anser åklagaren. De båda åtalade nekar till att brutit sig in i skolan.

09:33, 21 September 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Åklagaren fortsätter att gå igenom åtalspunkterna,. som är många eftersom det handlar om så många inbrott. Som sagt är alla de åtalade inte misstänkta för alla inbrott utan det varierar.

09:36, 21 September 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Eftersom en av de åtalade är så ung, 17 år, så kan killens mamma bli gemensamt skadeståndsskyldig, säger rättens ordförande.

09:41, 21 September 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: 17-åringens mamma sitter även hon med på videolänk. Hennes son förnekar inbrotten han anklagas för. Både hans och mammans inställning är därför att de inte heller är skydliga att betala något skadestånd till drabbade kommuner.

09:45, 21 September 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: I samtliga fall handlar det om läsplattor, datorer och kontanter som stulits.

09:52, 21 September 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Åklagaren menar att de sex åtalade ska ha stulit datorer och annat för 4,4 miljoner kronor, i samband med inbrotten ska skolorna också ha utsatts för skadegörelse som kostat cirka 2 miljoner att fixa.

09:53, 21 September 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: De skadestånd som drabbade skolor/kommuner vill ha rör sig om runt flera hundra tusen kronor.

09:56, 21 September 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: En av åtalspunkterna gäller inbrottet på barn- och ungdomsförvaltningen i Halmstads kommun i april i år. Här vill Halmstads kommun ha ett skadestånd på hela 494 000 kronor, både för det gods som stulits och för den skadegörelse som skedde i lokalerna.

10:01, 21 September 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Den 20-åring från Malmö och en av de andra åtalade, en 27-åring, är skyldiga till inbrottet i Halmstad, säger åklagaren men båda nekar till brott.

10:03, 21 September 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Målet är väldigt omfattande, det är många inbrott som ska gås igenom, rättens ordförande tycker därför att det är dags för en paus nu men vi fortsätter liverapportering efter den.

10:10, 21 September 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Nu fortsätter rättegången om skolinbrotten efter pausen!

10:36, 21 September 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Privatpersoner är välkomna att sitta med och lyssna men under den här rättegången består åhörarna till största del av polisens utredare och kriminalvårdens personal.

10:37, 21 September 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Åklagaren Patrik Tilly fortsätter att gå igenom alla åtalspunkter, det vill säga de inbrott som skett och vilka av de åtalade han anser har begått dem.

10:40, 21 September 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: I pausen pratade jag med två av de åtalades försvarare, som båda ifrågasätter åklagarens bevisning. Jag pratade även med åklagaren Patrik Tilly, som å sin sida anser att bevisningen är mycket stark.

10:41, 21 September 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Bevisningen som åklagaren har är bland annat skoavtryck, som säkrats, men även övervakningsbilder från kameror och de åtalades mobiltrafik, som ska ha säkrats i områdena runt skolorna.

10:42, 21 September 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Polisen jobbar ofta vid brottsutredningar med att tanka ned information från mobilmaster, för att se vilka telefoner som befunnit sig i området.

10:43, 21 September 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Det handlar som sagt om stora belopp som antingen stulits eller skadats i skolorna vid inbrotten, och alla drabbade skolor/kommuner kräver nu dessa pengar i skadestånd. Enligt åklagare Patrik Tilly är värdet på det stulna och skadegörelsen över sju miljoner kronor.

10:48, 21 September 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Det blir lite upprepning här men det beror på att de åtalades inställning är att de inte har begått de här inbrotten. Det är bara i två fall som en av de åtalade har erkänt, och i de fallen - Mogaskolan i Svenljunga och Myråsskolan i Borås - så har han fångats av skolornas övervakningskameror.

10:50, 21 September 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: En fråga som man kan undra över är hur det har kunnat ske så här många inbrott, då de flesta skolor har larm. Men de åtalade ska ha tagit sin i skolorna innan larmen aktiverats på kvällen, och gömts sig där utan att någon upptäckt dem.

10:53, 21 September 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Alla inbrott som de åtalade anklagas för har inte lyckats. Nu berättar åklagaren om ett inbrottsförsök i Mölndal men det lyckades alltså inte. Men det blev ändå skador på skolan, som kommunen vill ha ersättning för.

11:02, 21 September 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Nu är åklagaren inne på den 31:a åtalspunkten, och det handlar om grov stöld från en skola i Olofströms kommun.

11:05, 21 September 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: En liten rättelse: angående de brott som en av de åtalade erkänner så handlar det om inbrott i skolor i Ljungby och Växjö kommuner. I de fallen har den åtalade fångats av övervakningskameror.

11:15, 21 September 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Även skolor i Norge har utsatts för inbrott, av de åtalade, menar åklagare Patrik Tilly.

11:17, 21 September 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Åklagaren berättar nu om hur inbrotten har gått till och hur polisen rullat upp det hela. Han säger att polisen har lyckats se hur de åtalade personerna lämnat sina hemorter och gett sig av till skolorna som sen haft inbrott.

11:18, 21 September 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Efter avslutat inbrott åker de åtalade tillbaka hem, säger åklagaren. Han berättar också att de datorer som stulits sedan har kopplats upp i bland annat Belgrad.

11:19, 21 September 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Bevisningen är DNA-spår, beslag av stöldgods och mobiltelefontrafik, säger åklagaren.

11:20, 21 September 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Åklagaren berättar nu om en telefon som polisen tagit i beslag. Telefonen ska tillhöra en av de åtalade.

11:22, 21 September 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Åklagaren berättar nu också om en annan mobiltelefon som ska tillhöra en av de åtalade och som polisen hittade under hans huvudkudde i en lägenhet i Malmö där han bor.

11:23, 21 September 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: En del av bevisningen utgörs alltså av kontroll av var de åtalades mobiltelefoner har befunnit sig.

11:25, 21 September 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Åklagaren menar att han genom detta, mobiltelefonerna, kan knyta de åtalade till platserna för skolinbrotten.

11:27, 21 September 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Åklagaren pratar nu om de analyser av de åtalades mobiler som gjorts, och som visar att de åtalade bytt nummer och haft andra innan.

11:32, 21 September 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Åklagaren går nu igenom hur han menar att de olika telefoner som beslagtagits verkligen kan knytas till de åtalade, det handlar bland annat om namn i telefonböcker i telefonerna.

11:37, 21 September 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Polisen har också tagit in uppgifter från telefonbolag om telefontrafik mellan de åtalades telefoner och andra personer.

11:38, 21 September 2016

Jenny Hellström, reporter P4 Sjuhärad: Nu är det strax lunchpaus i rättegången, strax hör du mer om vad som sagts i rättegången i radion, P4 Sjuhärad!

11:43, 21 September 2016

Isabella Westberg Redaktör P4 Sjuhärad: Därmed avslutar vi direktrapporten från tingsrätten i Borås för idag. Vi hänvisar till radion och vår webbsida för ytterligare uppdateringar. Tack för att du följt oss.

12:48, 21 September 2016

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".