Svanars förstörelse gav ersättning

Ägarna till en gård i Varberg får ersättning för skador som uppkommit på deras grödor av betande sångsvanar.

Länsstyrelsen har fattat beslutet eftersom sångsvanen är en fredad fågel och inte får jagas i förebyggande syfte. Dessutom finns det ännu inte några sätt att förebygga skador orsakade av svanar. Gårdens ägare får sammanlagt 15000 kronor i ersättning.