100 miljoner till stormskadade småvägar

Staten skjuter till 100 miljoner kronor till reparationer och underhåll av enskilda vägar som drabbats av körskador efter stormen Gudrun.

Pengarna betalas delvis ut redan i år, men den mesta ersättningen kommer nästa år. När pengarna nu skall fördelas till vägföreningarna tar man inte bara hänsyn till framkomligheten för virkestransporterna, utan också till hur viktiga vägarna är för allmänheten och om skador uppkommit där det är särskilt höga naturvärden.

Länsstyrelserna och kommunerna i den stormdrabbade delen av landet får nu ge sina synpunkter på fördelningen av medel till Skogsstyrelsen.