Tylöns fåglar räknas för planerad konferensfilial

Runt 1300 par fåglar häckade i våras på lilla Tylön utanför Halmstad. Det visar en inventering som Halmstads Ornitologiska Förening gjort åt statliga Fastighetsverket.

Fågelinventeringen är en del av den information som nu samlas in inför ett eventuellt beslut att låta de gamla fyrvaktarbostäderna på ön bli en exklusiv konferensfilial till Tylösands Hotel.

Gråtrut och silltrut har ökat medan ejdern minskat kraftigt, vilket ornitolgen Anders Wirdheim tror att bland annat den ökande igenväxningen på ön orsakat.