Företag slarvar med lönekartläggningen

Sydsvenska företag slarvar med lönekartläggningen.

Två av tre företag i Halland och Skåne gör ingen årlig kartläggning av mäns respektive kvinnors löner. Uppgiften bygger på en enkätundersökning från fackförbundet Sif till drygt hundra fackklubbar i de två länen, rapporterar Sveriges Radio Kristianstad.

Sedan 1994 måste alla arbetsgivare med fler än tio anställda genomföra en lönekartläggning i anslutning till en årlig jämställdhetsplan.