Rekord för Varbergs hamn

Varbergs hamn har satt rekord i antalet lastbilstransporter. Detta tvärtemot vad många trott.

Efter fjolårets kollission mellan passagerarfärjan Stena Nautica och lastfartyget Joanna trodde många att trafiken på Varbergs hamn skulle minska, men så är inte fallet, säger platschefen Gilbert Thelander till P4 Radio Halland.

Under första halvåret i år har Varbergs hamn överskridit sitt beräknade antal lastbilstransporter med 2000 lastbilar.