Hallänningarna friskare än genomsnittssvensken

Hallands kommuner har lägre sjukfrånvaro än genomsnittet i Sverige. Det gäller både kort- och långtidssjukskrivna och kvinnornas sjukfrånvaro.

Bäst i länet är Hylte, som hamnar på 20:e plats av dom 254 kommuner som Folksam har betygsatt i sitt hälsoindex, men alla Hallands kommuner är bättre än det svenska genomsnittet. Det saknas dock uppgifter om Kungsbacka.

Folksam har gett kommunerna stjärnor efter deras sjuktal, och Hylte, Halmstad, Varberg och Falkenberg får alla fyra stjärnor av fem möjliga. Laholm, som har flest långtidssjukskrivna i Halland, får tre stjärnor.

Hylte har också minst antal sjukskrivna kvinnor, medan Halmstad har störst.

Folksam vill med sitt hälsoindex visa på kommuernas ansvar för rehabiliteringen av sjukskrivna medarbetare. De höga sjuktalen och det stora antalet långtidssjukskrivna, där nästan tre fjärdedelar av alla sjukskrivna är långtidssjukskrivna, är Sveriges mest akuta hälsoproblem och kostar miljarder varje år.

Folksam menar att det finns stora pengar att spara inom detta område, men den otydliga ansvarsfördelningen när det gäller rehabilitering gör att ingen vill betala och alla skyller på varandra. Därför föreslår nu Folksam att fack och arbetsgivare ska få ta över huvudansvaret för rehabiliteringen och se till att alla anställda får en försäkring som garanterar en kvalificerad rehabilitering, om och när det behövs.