Stora Enso fritt från legionella

Det fanns inga legionellabakterier på Stora Enso i Hylte. Det visar de provtagningar som gjorts.

Legionellabakterier orsakar den livsfarliga legionärssjukan, och efter det att man hittat bakterier på fem pappersbruk i Sverige har alla pappers- och massabruk undersökts.

På Värö Bruk gjordes proverna redan tidigare i år, och liksom på Stora Enso hittade man inga bakterier där heller.

Att det är just pappersbruken som undersökts beror på att legionallabakterier trivs i brukens bioreningsanläggningar med varmt, näringsrikt och stillatående vatten.

Skogsindustrin och Smittskyddsinstitutet har nu inlett ett projekt för att ta fram ett enhetligt analyssystem, som ska användas återkommande i framtiden.