Varberg krävs på skadestånd

Varbergs fastighetsägareförening kräver nu skadestånd av kommunen. Man vill ha 230.000 kronor som plåster på såren för att kommunen flyttat ut från ett Dagcenter på Kyrkogatan - före hyrestidens utgång.