Hot och våld på länets skolor

Från årskiftet har Arbetsmiljöverket fått in fem anmälningar från skolor i Hallands län om hot och våld från elever mot lärare och mellan elever. Det gäller skolor i Falkenberg, Varberg och Laholm.

Hans Hulthén arbetar som lärare på Tullbroskolan i Falkenberg och säger att lärare ofta drar sig för att anmäla. Rättsfall med lärare inblandade har också lett till diskussioner bland lärare om man överhuvudtaget kan ta i en elev utan att bli anmäld själv.