Hälften av stormskadorna ersatta

Länsfösäkringar, det största bolaget när det gäller försäkringar på skog och byggnader som skadades under stormen Gudrun, har nu kommit halvvägs i arbetet med förskotts-utbetalningarna till de stormdrabbade i Halland.

De 5,5 tusen skaderapporterna som man fick in efter stormen kan jämföras med 1,5 tusen på ett normalt helt år. På grund av bristen på personer som kan besiktiga skadorna kommer det att dröja innan alla fått sina pengar.

Totalt kommer Länsförsäkringar att betala ut 350 miljoner till sina försäkringstagare i Halland, varav 200 till skogsskador.