Landstingens kostnader för läkemedel minskar

I Halland är minskningen emellertid mycket liten.

Här i länet uppgick landstingets kostnader för läkemedelsförmånen till 287 miljoner kronor under första halvåret i år, vilket är en obetydlig minskning jämfört med samma period föregående år.

Vid en jämförelse mellan landstingen finner man stora skillnader i kostnadsutvecklingen.

Inom fem landsting ökade läkemedelskostnaderna, medan de minskade med så mycket som 5,5 procent i Blekinge och 4,8 procent i Jönköpings län.

Minskningen i Halland var bara 0,2 procent.