Vardagsbrotten i Halland minskar

Under första halvåret 2005 minskade vardagsbrotten med fyra procent visar Hallandspolisens statistik.

De vardagsbrott eller mängdbrott som främst minskar är fordonsrelaterade brott, stölder och inbrott i bostäder. Länspolismästare Mats Åhlund ser det som ett bra resultat av polisens arbete.

För någon månad sedan fick landets poliser kritik för att inte vara effektiva nog i en doktorsavhandling skriven av en polis. Mats Åhlund anser att kritiken i mycket är berättigad och att Hallandspolisen har jobbat hårt för att bli bättre genom utvecklade utredningsmetoder, snabbare ingripande och tidigare utredning.

Nu när ekonomin är i balans igen kommer antalet poliser att öka, säger Mats Åhlund. Och dom kommer behövas, för även om vardagsbrottsligheten i stort minskar så ökar skadegörelsen med 6 procent och misshandel utomhus med hela 27 procent i länet.