Skolor ofta ovilliga att anmäla brott

Hittills i år har polisen fått 24 anmälningar om olaga hot och 79 anmälningar om misshandel på skolor i Hallands län. Men alla skolor är inte lika villiga att anmäla.

Om hot och misshandel anmäls beror mycket på vem som sitter i skolledningen och vilken inställlning rektorn har, säger närpolischef Ingmar Nilja. Vissa skolor är rädda för att få dåligt rykte om de anmäler i stället för att se att anmälningarna kan visa på att skolan tar tag i problemen.