Minskad vinst för Getinge

Det går trögare för medicinteknikföretaget Getinge i år jämfört med ifjol.

Det går att utläsa från företagets delårsrapport, vilken visar att företagets vinst för andra kvartalet är närmare 54 miljoner mindre än för samma period ifjol.

Bolaget skriver dock att den svagare utvecklingen under andra kvartalet inte påverkar den samlade prognosen för helårsresultatet.

Getinges vinst före skatt var på 304,2 miljoner kronor för årets andra kvartal, vilket kan jämföras med en vinst före skatt på 358,1 miljoner kronor för motsvarande period i fjol.