Skanska kan bryta mer i Spånstad

Sju villaägare i Åled utanför Halmstad som inte fick gehör i för sina klagomål i miljööverdomstolen tänker nu klaga i EU-domstolen.

Miljööverdomstolen tillåter Skanska bryta mer sten i sin bergtäkt i Spånstad. Man går därmed på samma linje som miljödomstolen och ger inte prövningstillstånd av ärendet. Skanska kan alltså öka sin brytning av sten enligt länsstyrelsens ursprungliga beslut.