Digital tv till Halland nästa år

De ananloga tv-sändningarn i Halland upphör i pricip överallt i länet från och med november nästa år

Den 6 november år 2006 införs digital teve i större delen av Halland. Det innebär att de nuvarande analoga sändningarna upphör.

Det är bara i Kungsbacka som tevetittarna behöver vänta på den digitala revolutionen ytterligare ett år - närmare bestämt till den 24 september 2007.

Tevesändarna i Oskarström och Grimeton förser Båstad och större delen av Halland med tevesändningar, medan kungsbackaborna får sin tevesignal via Göteborgssändaren, vilken är den sista etappen i utbyggnaden av digital-tv.