Fler tappar studiemedel på grund av skolk

Förra läsåret tappade allt fler gymnasielever i Sverige sitt studiebidrag på grund av skolk, men här i Halland är antalet ertappade elever relativt lågt.

I länslistan över antalet elever som tappat sitt studiebidrag på grund av skolk placerar sig Halland trea från slutet. Detta trots att det ändå skett en ökning även här i Halland. Läsåret 2004/2005 tappade 112 gymnasieelever sitt studiebidrag på grund av skolk, vilket kan jämföras med 39 fler än året innan.

Totalt är ökningen i Sverige 44 procent jämfört med föregående läsår.