Ytterligare pengar till naturreservat i Skummeslöv

Naturvårdsverket har beslutat att projektet ”Kommunalt naturreservat i Skummeslöv” i Laholms kommun får ytterligare 230.000 kronor.

Dessa pengar får projektet ovanpå den drygt halva miljon som anslogs i maj.

Projektet skall förstärka Skummeslövs unika kvaliteter med öppna hedpartier och partier med mera träd. Röjningsarbetet sker i samverkan med naturskyddsföreningen, boende och badgäster.