Halländska kommuner satsar på jämställdhet i skolan

Flera av Hallands kommuner satsar på jämställdhet i skolan.

År 2004 gav regeringen i uppdrag att alla Sveriges kommuner skulle ha minst en genuspedagog, vilken ska arbeta med jämställdhet. Nu satsar Varberg, Kungsbacka och Halmstad på att anställa genuspedagoger, i Falkenbergs kommun ska förskolepersonal med jämställdhet som särskild inriktning anställas, och Hylte skickar tre pedagoger på genusutbildning. Laholms kommun har fortfarande inte någon genuspedagog, men kommunchef Nils Danred säger att kommunen arbetar med jämställdhet på andra sätt.