Halland bäst i landet på livsmedelsinspektioner

Halland är bäst i Sverige på att kontrollera hygienen i restaurangkök och matbutiker. Det visar en sammanställning från Livsmedelsverket.

I hela Sverige var det i genomsnitt mindre än hälften av alla ställen som förra året fick besök i form av en inspektion. I Halland blev däremot sju av tio ställen inspekterade, det är den högsta siffran i hela landet.

I Varberg och Hylte fick i stort sett alla arbetsplatser som hanterar livsmedel genomgå en inspektion förra året (åtminstone statistiskt sett). Laholm, Halmstad och Falkenberg rapporterar något glesare besök. Sämst var det i Kungsbacka där bara drygt fyra av tio krogar och matbutiker blev inspekterade.

Att Kungsbacka visat sämst resultat tror Mattias Wiklund, livsmedelsinspektör i Kungsbacka, bland annat beror på att det finns vakanser bland personalen. Ett annan orsaken Wiklund anger är att det öppnas många nya lokaler i Kungsbacka. Han påpekar dock att Kungsbacka ändå ligger nära riksgenomsnittet vad gäller inspektioner inom livsmedelskontrollen