Framgångsrik rehab för byggjobbare

Sex av tio byggnadsarbetare har, trots arbetsskador, kunnat återgå till arbete inom sin egen bransch i Skåne och Halland i år.

Det är samarbetet mellan arbetsgivare, försäkringskassan och arbetsförmedlingen som gjort att andelen rehabiliteringar ökat.