Jägarna missnöjda med älgjaktsregler

Ett trettiotal jägare överklagar nu Länsstyrelsens beslut om att bara tillåta jakt på älgkalv under två dagar i höst, samt beslutet att begränsa jakten på vuxen älg till endast en dag.

Enligt jaktlagen skall jakttiden på älg inom B-licensområden omfatta valfritt djur, alltså valfritt älg eller älgkalv. Och därför är Länsstyrelsens beslut lagstridigt, skriver jägarna, som yrkar på att Naturvårdsverket upphäver Länsstyrelsens beslut.