Mångdubblad ökning av klagomål på F-kassan

Hittills i år har det kommit in 16 överklaganden till Länsrätten om nekad rätt till sjukpenning. Det ska jämföras med 2 överklaganden under samma period förra året.

Alltfler sjukskrivna överklagar försäkringskassans beslut om sjukpenning.

Den här stora ökningen är en följd av att Försäkringskassan numera tillämpar reglerna mera strikt.

I Halland har cirka cirka 1900 sjukfall behandlat hittills i år. I 45 fall har Försäkringskassan och den behandlande läkaren varit oense om arbetsförmågan, och 16 sjukpenningsfall har överklagats hos Länsrätten.

För att snabba på den långa och hårt kritiserade handläggningstiden, ska nu alla nysjukskrivna få besked inom tre dagar efter sjukanmälan att deras rätt är under granskning. Max 30 dagar senare ska den enskilde få ett beslut.